ONDERNEMERS ATELIER

Ondernemers Atelier is een concept waarbij een beperkte vaste groep architecten elkaar maandelijks gedurende 5 maanden ontmoet. Dit om in een open sfeer beroepservaringen en kennis met elkaar uit te wisselen.

 

 

Doelgroep

Het programma is uitgewerkt voor 

- architecten-zaakvoerders van (op)startende architectenkantoren

- het kantoor maximum 5 jaar operationeel is

- zaakvoerders die hun bevindingen willen aftoetsen met deze van collega’s

 

 

Wat mag je als deelnemer verwachten?

Geen voorgekauwde cursus, ex cathedragebeuren of theoretische benaderingen. Wel uitwisseling van onmiddellijke inzetbare praktijkinformatie tussen collega architecten.

Als deelnemer participeer je zelf actief in de gesprekken en bepaal je zelf de inhoud van de bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst wordt licht een gastspreker een onderwerp toe dat de groep aanvult met praktijksituaties.

 

 

Wie zijn de ‘P/Meters’ en wat mag je van hen verwachten?

De groep staat onder begeleiding van één of meerdere P/Meters. Dit zijn architecten die hun opgebouwde expertise in een informele sfeer delen met collega’s.

 

 

Inhoud van de bijeenkomsten

Alle thema’s die op het programma staan zijn gerelateerd aan ondernemersvraagstukken waarmee een (op)startend architectenkantoor in aanraking komt. Hierbij worden de thema's  telkens uitgediept vanuit een puur praktische invalshoek. Gedurende het jaar worden antwoorden en ervaringen uitgewisseld omtrent volgende thema’s:

 

- Hoe kan ik mijn leiderscapaciteiten aanscherpen?

- Hoe werf ik een nieuwe medewerker aan?

- Hoe communiceer ik duidelijk en open met mijn medewerkers?

- Hoe gebruik is social media?

- Hoe stuur ik mijn team aan? Hoe motiveer en engageer ik mijn medewerkers?

- Welke rekruteringskanalen kan ik inzetten om medewerkers aan te trekken?

- Hoe bereken en verantwoord ik mijn ereloon?